'n Eerste kykie na die roman "Porselein" waarmee ek besig is!